Skip to main content

Hvad er konverteringsoptimering?

Helt grundlæggende handler konverteringsoptimering om at få flere af dine besøgende på hjemmesiden til at gøre det, du gerne vil have dem til at gøre.

Når du ved:

  • hvor mange besøgende, du har på din hjemmeside og
  • hvor mange af dem der gør det, du gerne vil have dem til at gøre

ja, så kan du begynde at optimere din hjemmeside. Og optimere betyder her, at få flere til at gøre det, du gerne vil have dem til at gøre. Dét er essensen i konverteringsoptimering.

Hvad er en konvertering?

Lad os først få styr på hvad en konvertering er. En konvertering på din hjemmeside er, når en besøgende udfører en handling, som du i forvejen har defineret som et mål for hjemmesiden. Det kunne f.eks. være at udfylde en kontaktformular, men der kan også være mange andre mulige konverteringer.

Man kan f.eks. have et mål om, at en besøgende til en specifik landingsside skal besøge en række andre sider, der vil sætte ham i stand til at tage en beslutning og blive til en ny kunde.

Eksempler på konverteringer

  • Købe et produkt
  • Udfylde en kontaktformular
  • Tilmelde sig nyhedsbrev
  • Downloade pdf whitepaper
  • Besøge et bestemt antal sider
  • Ringe til dig
  • Se en video

Sæt mål for din hjemmeside

For at kunne definere hvilke konverteringer, du vil forbedre, må du først definere hvilke mål, du har for din hjemmeside.

For mange vil svaret være, at hjemmesiden skal skaffe flere leads. Det er helt fint, men det kan være en god ide at tænke over hvordan hjemmesiden skal skaffe leads. Hvilke informationer skal den besøgende bruge, før de bliver til et lead.

Det er de færreste af dine besøgende, der kommer ind på din hjemmeside og med det samme udfylder en kontaktformular eller køber et produkt. Det kan derfor være en god ide at opsætte mål og delmål for den “rejse”, din potentielle kunde er på. Den rejse der går fra, at de bliver opmærksomme på, at de har et problem, til hvilke overvejelser de skal igennem, og til hvilke faktorer der er væsentlige for, at de kan tage en beslutning.

Kend dine data

Når du har defineret mål for din hjemmeside, er det tid til at kigge på data. Hvor mange af dine besøgende opfylder dine mål? Hvad er forholdet mellem antal besøgende og antal opfyldte mål, altså konverteringsraten? Disse tal skal du kende, så du ved, om dine optimeringer giver bedre resultater.

Optimér og test

Nu er det blevet tid til at optimere din hjemmeside. Der er flere måder, du kan optimere din hjemmeside på. Men det er vigtigt, at du ikke bare laver ændringer på baggrund af en mavefornemmelse eller fordi chefen mener, at sådan skal det være.

Brug data

Én af metoderne til at finde frem til hvad der måske skal ændres på, er ved at kigge på dine data. Hvilken adfærd har de besøgende, der konverterer på din hjemmeside? Hvilke sider er folk glade for og hvilke bliver hurtigt forladt igen? Ved at kigge i dine data, kan du opstille teorier om, hvad der skal forbedres.

Brug mennesker

En anden metode til at finde ud af hvad der skal optimeres, er mennesker. Spørg dine kunder, familie og venner, og endnu bedre; lav brugertests. Brugertests behøver ikke at være omfattende, men giver et super godt billede af, hvad der virker og hvad der ikke virker på din hjemmeside.

Så skal der testes

Når du har opstillet teorier om, hvad der skal optimeres, er det tid til at teste. Der findes flere forskellige metoder til at teste dine teorier, f.eks. A/B tests eller splittests. Her kan du måle effekten af de ændringer, du laver, holdt op imod den oprindelige version af hjemmesiden.

I princippet kan du også bare lave ændringerne og måle resultaterne. Men hvad nu hvis teorierne ikke holdt og faktisk forringede konverteringsraten? Det kan derfor varmt anbefales at anvende test og på baggrund af resultaterne udføre ændringerne endeligt på hjemmesiden.

Det virkede..! Hva’ nu?

Når du på baggrund af test og data har fundet frem til ændringer, der vil øge dine konverteringer på hjemmesiden, så er det bare med at få lavet ændringerne og læne sig tilbage. Eller er det? Nej, konverteringsoptimering er en fortløbende process og der vil altid være ting, du kan optimere, så det er vigtigt, at du jævnligt kigger på dine data og fortsætter med at optimere din hjemmeside.

Go’ fornøjelse 🙂